Aardoom & de Jong Advies

 

 

Adviesopdrachten

Aardoom & de Jong is de partner voor adviesvraagstukken op het gebied van strategie, (top)structuur, bemensing en ontwikkeling. Hieronder een aantal opdrachten die onze consultants voor opdrachtgevers in de publieke sector hebben uitgevoerd:

 • Goede doelen organisatie, Advies Organisatieontwikkeling
 • Organisatie voor maatschappelijke opvang, Begeleiding zelfevaluatie
 • Diverse opdrachtgevers, Arbeidsmarktoriëntatie
 • Grote gemeente, Begeleiding interne plaatsingsprocedure management
 • Woningcorporatie, Begeleiding zelfevaluatie
 • Organisatie voor maatschappelijke opvang, Workshop governance
 • Goede doelenorganisatie, Advisering herinrichting topstructuur
 • RIBW, Strategische personeelsplanning
 • Verstandelijk gehandicapten zorg (VG), Onderzoek bestuursstructuur
 • Gehandicaptenzorg, Advisering samenstelling Raad van Toezicht
 • Kringloopbedrijf, Begeleiding en coaching directie
 • Woningbouwvereniging, Advies toekomstige topstructuur
 • Publiek Private Samenwerking (PPS), Advisering governancestructuur
 • Omgevingsdienst, Advisering doorontwikkeling
 • Uitvoeringsorganisatie PPS, Advisering doorontwikkeling
 • Gemeente, Advisering selectie interne wervingsprocedure directie en management
 • Gemeenteraad, Begeleiding bij strategische heroriëntatie en positionering
 • Diverse Raden van Toezicht / Raden van Commissarissen, Begeleiding zelfevaluatie
 • Diverse College van Bestuur / B&W / directies, Begeleiding strategische conferenties
 • Publiek Private Samenwerking, Advisering samenwerkingsvorm
 • Diverse RvC, RvT, RvB, management, Advisering teamsamenstelling
 • Publiek Private samenwerking, Advisering samenwerkingsvorm

 

Contact

Onze relaties

Sligro tempo-team Heineken VION Jumbo Unilever