Strategisch Diversiteitsmanagement

 

Veel publieke organisaties hebben medewerkers met een andere culturele achtergrond in huis, maar zij stromen niet of nauwelijks door naar managementposities. In veel gevallen vertrekken zij na enkele jaren, ruim voordat zij überhaupt de stap naar een leidinggevende rol hebben gezet. Dat gaat steeds meer knellen, zeker als je vindt dat je organisatie een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. 

Met Strategisch Diversiteitsmanagement zetten wij in op duurzaam succes. We ondersteunen en adviseren organisaties die ambitieus zijn op het vlak van diversiteit, die het onderwerp écht belangrijk vinden, maar niet goed weten hoe er handen en voeten aan te geven. Zij vinden het vaak ook lastig hun potentiële leiders met een ander culturele achtergrond ruimte te geven door middel van het creëren van een inclusieve omgeving. 

Deze talenten willen niet alleen zien dat je als organisatie bezig bent met inclusie en diversiteit, zij willen ook graag weten waarom je dat doet. Dit antwoord is noodzakelijk, wil je hier duurzaam op inzetten. Onderdeel hiervan is het wegnemen van culturele en organisatorische belemmeringen, zodat er daadwerkelijk sprake kan zijn van inclusie. 
Kiezen voor Strategisch Diversiteitsmanagement van Aardoom & de Jong betekent dat je kiest voor strategische begeleiding en advies om te komen tot een duurzame inclusieve organisatie. Samen met jouw organisatie:

●    kijken we wat de (concrete) ambities zijn op het gebied van diversiteit;
●    vertalen we deze ambities naar praktische (SMART) doelstellingen voor de middellange- en lange termijn;
●    evalueren en analyseren we het bestaande beleid en terugkerende knelpunten;
●    en stellen we een Plan van Aanpak op waarmee het wél lukt om kwalitatieve en ambitieuze medewerkers met een andere culturele achtergrond te behouden, te werven en door te laten stromen naar managementrollen.

Worstel je al een tijdje met je ambities op het gebied van inclusie en/of wil je duurzaam aan de slag met diversiteit en inclusie? Neem dan contact op met Maurice Sluis of René Leermakers

Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn

Onze relaties

tempo-team Jumbo Heineken Unilever VION Sligro