Strategisch Talent Management

 

De consultants van Aardoom & de Jong ondersteunen al 10 jaar organisaties in de publieke sector bij hun personeelsmanagement. In 2019/2020 is al deze expertise en ervaring gebundeld en uitgewerkt tot een vernieuwende methodiek die organisaties ondersteunt bij toekomstbestendig talentmanagement: Strategisch Talent Management (STM).

Eind vorige eeuw begon het nadenken over TALENT en maakten veel organisaties een start met Strategisch Personeelsplanning. Deze planning richtte zich voornamelijk op het ontwikkelen van managementtalent (management development). Oftewel: het ontdekken van talenten in de organisatie die de potentie hebben zich te ontwikkelen tot teammanager, afdelingsmanager of manager van een divisie. Jarenlang was deze invalshoek afdoende. Het adagium was immers: managers sturen medewerkers aan en zorgen zo - hiërarchisch - voor het behalen van resultaten voor organisaties.

Heden ten dage is de rol van managers volledig veranderd en draait het strategisch niet langer om enkel managementtalent. Organisaties en managers leggen steeds meer nadruk op het faciliteren en coachen van teams, teams zijn steeds vaker zelfsturend of zelforganiserend en medewerkers werken in multidisciplinaire teams in korte sprints aan het bereiken van resultaten. In de praktijk vervullen medewerkers daarbij wisselende rollen, mede op basis van hun competenties en talenten. Met andere woorden: talentmanagement gaat al lang niet meer om management development, maar om het strategisch ‘managen’ (organiseren en ontwikkelen) van alle talenten in een organisatie.

Met behulp van een uitgekiende Human Capital Scan, een praktische STM-methodiek en een drietal compacte workshops met het MT, ontdek je als organisatie welke competenties noodzakelijk zijn om je ambities en strategische doelen voor de toekomst te realiseren. Daarnaast stel je concreet vast: 

●    welke talenten je al in huis hebt met de juiste competenties;
●    welke medewerkers je kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van hun competenties; 
●    en welke competenties nog ontbreken, welke talenten je nog moet werven.

De methodiek STM van Aardoom & de Jong zorgt voor een solide basis voor een Plan van Aanpak waarmee jouw organisatie direct aan de slag kan om toekomstbestending talentmanagement vorm te geven.

Onze werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich als: persoonlijk, praktisch, toekomstgericht en vlot. 

Het is met de juiste prioritering in het MT al mogelijk om binnen één kwartaal een fundament te leggen voor Strategisch Talent Management, een solide basis waar je enkele jaren op voort kunt bouwen. We beloven: wanneer Aardoom & de Jong weer ‘vertrekt’, ligt er een op hoofdlijnen uitgewerkt actieplan waarmee je een Plan van Aanpak Strategisch Talent Management vormgeeft in de praktijk: welke competenties moet je (versneld) ontwikkelen bij de zittende medewerkers (Ontwikkelplan); welke competenties moet je op korte termijn in huis halen (W&S-plan); welke overige belangrijke factoren behoeven op korte termijn aandacht. Zodat je als organisatie toekomstbestendig wordt en succesvol blijft in een snel veranderende omgeving. 

Meer weten over onze in de praktijk geteste methodiek en onze dienstverlening op het gebied van Strategisch Talent Management? Bel dan met Maurice Sluis of René Leermakers
 

 

Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn

Onze relaties

Heineken Unilever Sligro VION tempo-team Jumbo