Toezicht, Bestuur & Directie

Toezicht, Bestuur & Directie

Heeft je organisatie een vacante functie binnen Raad van Toezicht, Bestuur of Directie? Dan is een doelgericht recruitmenttraject van essentieel belang.

De directie van je organisatie is immers niet alleen beleidsbepalend, maar ook karakteriserend voor gezicht en cultuur. Een soepel functionerend directie- of managementteam komt daarom alle lagen van de organisatie ten goede.

Profiteer van een branche-overstijgend netwerk

Wanneer je versterking zoekt voor het managementteam, kan het effectief zijn iemand aan te nemen buiten je eigen branche. Het branche-overstijgende netwerk van Aardoom & De Jong helpt organisaties binnen de publieke sector. We werven en selecteren daarom doelgericht binnen en buiten jouw branche. Zo profiteer je altijd van diversiteit op de kandidatenlijst.

Om efficiënt tot een geschikte selectie te komen, investeren we vooraf veel tijd in het leren kennen van je organisatie, cultuur en het gewenste functieprofiel. Bij de presentatie van kandidaten streven we naar een brede en diverse selectie van kandidaten met uiteenlopende achtergronden en invalshoeken, zodat er daadwerkelijk wat te kiezen valt voor de opdrachtgever.

Vertrouwelijke zoektocht

In sommige situaties is het wenselijk dat de opdracht vertrouwelijk wordt uitgevoerd. Wanneer dit het geval is, dan is Aardoom & De Jong uitstekend in staat deze trajecten met een extra hoge mate van vertrouwelijkheid te realiseren.

Onze relaties

VION Sligro tempo-team Jumbo Heineken Unilever