Assessments & Teamanalyses

Inleiding

Aardoom & de Jong ontzorgt opdrachtgevers bij het totale proces van werving & selectie en ontwikkelvraagstukken. Daarom verzorgen wij assessments in diverse vormen. Daarmee wordt een nog grondiger beeld van de karakteristieke kenmerken van kandidaten inzichtelijk gemaakt.

De uitvoering wordt verzorgd door ervaren en de meest persoonlijk betrokken assessoren, die beschikken over grondige kennis van vraagstukken en behoeften in het publieke domein en gedegen gesprekspartners zijn voor opdrachtgevers en kandidaten uit ons werkveld. Assessments worden aangeboden in de volgende varianten:

 • Selectieassessments
 • Online assessment (een globaal beeld van aanleg en potentiële risico’s)
 • Regulier assessment (een grondig beeld van kwaliteiten, aandachtspunten en risico’s).
 • Uitgebreid assessment (voor complexe functies met bijzondere afbreukrisico’s)
 • Ontwikkelassessments
 • Teamanalyses

Selectieassessment

Vaak leidt een gedegen selectieprocedure tot die ene, uiteindelijke kandidaat die alles in huis lijkt te hebben voor een vacante positie. Soms leiden sollicitatiegesprekken tot interessante ontmoetingen met mensen die veel te bieden hebben, maar ook nog iets lijken te missen. De gesprekscyclus voltooien met een selectieassessment is een optionele laatste stap voor gegronde besluitvorming tot aanstelling.

In ons selectieassessment onderzoeken we of de kandidaat daadwerkelijk over de dieperliggende drijfveren beschikt die nodig zijn voor succesvol functioneren en of het juiste niveau van capaciteiten aanwezig is. Door verschillende instrumenten en methodieken te combineren, krijgen we een multidimensionaal beeld van karaktereigenschappen, gedrag dat verwacht kan worden, het ontwikkelniveau van competenties en de samenwerkingsstijl. Dit inzicht leidt tot een helder advies. De informatie die uit het assessment ontstaat kan vervolgens benut worden  om te zorgen voor duurzaam succesvol functioneren in de nieuwe rol.

Ontwikkelassessment

Na een intensieve en zorgvuldige selectieprocedure is het voor alle betrokkenen van belang dat de samenwerking tussen werkgever en werknemer constructief van start gaat en duurzaam succesvol is. Om dat mogelijk te maken is het functioneel inzicht te hebben in sterktes, aandachtspunten, ontwikkelmogelijkheden en begeleidingsbehoeften van de (nieuwe) werknemer. Een ontwikkelassessment biedt hiervoor de noodzakelijke informatie.

Met een persoonlijkheid- en competentieanalyse brengen we het ontwikkelpotentieel in kaart. We maken inzichtelijk bij welke stijl van aansturing iemand goed gedijt en er wordt advies uitgebracht over passende ontwikkelingsgerichte interventies. Indien van toepassing worden concrete voorstellen gedaan omtrent coachingsvraagstukken, training of scholing. Op grond van dit (zelf)inzicht begint de  kandidaat, bewust van sterktes en aandachtspunten, aan de nieuwe opgaven of kan de samenwerking met nieuwe handvaten worden vervolgt.

Teamanalyse

Succesvolle organisaties en onderdelen daarvan, worden gevormd door individuen die een effectief samenwerkend geheel vormen. De mate waarin teamleden gezamenlijk goed in staat zijn om de voorliggende opgaven het hoofd te bieden, wordt sterk bepaald door de aanwezige persoonlijke drijfveren, sterktes en aandachtspunten. Inzicht de eigen en in elkaars karakteristieke kenmerken, en alle kwaliteiten en aandachtspunten die daarmee gepaard kunnen gaan, draagt wezenlijk bij aan constructieve communicatie en afstemming in het team. Met onze teamanalyse maken we inzichtelijk welke toegevoegde waarde een ieder kan leveren en waarin collega’s elkaar kunnen versterken of scherp kunnen houden. Ook  wordt duidelijk welke kwaliteiten wellicht nog aangevuld kunnen worden. Vanuit dat licht bezien is de teamanalyse niet alleen een functioneel middel om het samenwerken te verbeteren en prettiger te maken, maar biedt het eveneens een goed vertrekpunt voor de werving & selectie voor nieuwe teamleden.

De teamanalyse kan vanuit een 0-meting worden gestart, maar kan ook een optelsom zijn van eerder uitgevoerde selectie- en ontwikkelassessments, zodat voortgebouwd kan worden op reeds gegenereerde informatie. 

Begeleiding

De begeleiding van de assessments en de teamanalyses wordt door Nicoliene de Bruijne gedaan. Nicoliene is Associate Partner bij Aardoom & de Jong. Zij studeerde Maatschappelijk werk & Dienstverlening en Bedrijfskunde. Ze werkte in HR-managementfuncties bij profit- en non-profitorganisaties. Ze beschikt over brede ervaring in de begeleiding van individuen en groepen bij werkgerelateerde vraagstukken. In 2008 zette zij haar eigen bureau Inolesco op. In 2020 sloot zij zich aan bij Aardoom & de Jong. 

"Nicoliene geeft heldere adviezen op basis van grondige assessments, zeer bruikbaar en waardevol in de besluitvorming. Ook de prijs is, vergeleken met andere marktpartijen, goed voor wat je krijgt"
- Roel de Bruijn, Bestuurder, Ons Tweede Thuis -

Alles nog eens rustig nalezen?

Download hier de brochure 'Assessments & teamanalyses".

Wil je meer weten over de verschillende assessmentvormen die wij kunnen verzorgen?

Laat het ons weten, wij informeren je graag. 

Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn

Onze relaties

VION tempo-team Heineken Unilever Jumbo Sligro