De goede bestuurder - besturen vanuit eigenheid, visie en waarden

Inleiding

Door de alledaagse drukte neem je als bestuurder vaak geen tijd voor reflectie. Wij bieden je ruimte voor zelfreflectie en professionalisering in een vertrouwelijke en veilige omgeving waar je in contact komt met andere bestuurders. We gaan met elkaar in gesprek over thema’s die voor jou en je collega’s belangrijk zijn. Wij zorgen ervoor dat je kostbare tijd waardevol wordt besteed met een sterk inhoudelijk programma en excellente procesbegeleiding. We bieden de mogelijkheid om je met collega’s uit verschillende sectoren verder te ontwikkelen in het bestuurdersvak. Wat maakt jou tot een goed bestuurder? En wat is jouw volgende stap?

Programma

In het eerste onderdeel, onder begeleiding van Frank van Dooren, staan de eigen strategische praktijkdilemma’s in relatie tot de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder centraal. De deelnemers brengen zelf onderwerpen in, om vervolgens met elkaar ervaringen te delen en de verdieping te zoeken op deze thema’s of dilemma’s. Wat leren we uit deze praktijkvoorbeelden over de bestuurder die je bent?

Het tweede deel van de dag besteden we aan thematische verdieping. We werken dan met Prof. dr. André Wierdsma, emeritus hoogleraar ’Organiseren en Co-creëren’  van universiteit Nyenrode, voor verbreding van het denken over thema’s in het bestuurdersvak.

In de eerste bijeenkomst gaan we in op het thema ‘Sturen moet, de toegevoegde waarde van leiderschap’. Zelforganisatie is echt iets van deze tijd, maar waar moet je als eindverantwoordelijke wel op sturen? En wat kun je onder bepaalde condities loslaten? Wat is de waarde die de bestuurder toevoegt aan de organisatie en de samenleving? Hoe geef jij vorm aan je verantwoordelijkheid? Welke opvattingen over mensen en samenwerken zijn sturend in jouw optreden? Wat past in dit opzicht bij jou en welke competenties zet je hiervoor in?

De tweede bijeenkomst heeft als thema: ‘Vrijmoedig spreken en morele moed’. Heb jij de morele moed en emotionele rijpheid om je rol goed te kunnen spelen, ook op momenten van de waarheid? Hoe creëer je een praktijk van samenwerken waarin mensen vrijmoedig durven spreken? Wat is je morele horizon als je je positie bepaalt bij een dilemma? Welke moed ondersteunende hulpbronnen gebruik je?

Het thema voor de derde bijeenkomst wordt gekozen in overleg met de deelnemers.

Begeleiding

Het programma wordt begeleid door een ervaren opleider Frank van Dooren, die ook zelf als bestuurder heeft gewerkt. Het doel van het programma is volgens Frank: "Sterker buiten komen dan je binnenkomt."

Frank van Dooren (links) is trainer en coach. Zo werkt hij onder andere voor de Baak in het programma Bezielend Leiderschap. Tot voor kort was hij directeur-bestuurder van een woningcorporatie in de Zaanstreek.

Prof. Dr. André Wierdsma (rechts) is emeritus hoogleraar ‘Organiseren en Co-creëren’ bij Nyenrode Business Universiteit. Sinds 1986 visiting professor bij CEIBS (China Europe International Business School, Shanghai/Beijing).

"Hoe mooi is het om met 9 collega-bestuurders onder deskundige en bezielende leiding van André Wierdsma en Frank van Dooren in 3 dagen te mogen verdiepen op het thema Besturen vanuit eigenheid, visie en waarden. In no-time de diepte in, door jezelf kwetsbaar op te stellen en je eigen handelen ter discussie te stellen ontstaat zoveel verbinding en co-creatie. Echt een cadeau, intensief maar nu al meer dan de moeite waard!" 

Deelnemer De Goede Bestuurder

"Ik vond de bijeenkomst uitstekend. Ik ben vooral gecharmeerd van de combinatie van intervisie, expert bijdrage en interventies op proces en persoon. 
Veel complimenten ook voor de samenstelling (selectie) van de groep."

Deelnemer De Goede Bestuurder

Praktisch

Start met minimaal 9 en maximaal 12 deelnemers.

Data: 3 juni, 23 september, 18 november. 

Kosten: voor 3 sessies € 2475,-- ex BTW. De maaltijden zijn hierbij inbegrepen.

Tijdstip: 3 juni starten we om 10 uur (inloop vanaf 9:30) deze eerste bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen. 
23 september & 18 november: 12.30 tot 20.30 uur. We starten om 12.30 uur met een inlooplunch en om 13.30 uur begint het programma. Na de gezamenlijke maaltijd begint het avondprogramma.

Locatie: Aardoom & de Jong, Maliebaan 108 in Utrecht.

Meer weten of aanmelden?

Heb je een vraag over het programma of over het aanmelden? Neem contact op met Anna van der Giessen via vandergiessen@aardoomendejong.nl 

Aardoom & de Jong is in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Ziekenhuizen
 • GGZ
 • VVT
 • Ouderenzorg
 • Jeugd

Onderwijs

 • PO
 • VO
 • MBO / ROC
 • HBO
 • WO
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Goede doelen
Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn

Onze relaties

tempo-team Unilever Jumbo VION Heineken Sligro