Publieke sector

Aardoom & de Jong is onder andere in de volgende branches binnen de publieke sector actief:

Zorg

 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Ziekenhuizen en Universitair Medische Centra
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Verpleeg- en Verzorgingshuizen Thuiszorg
 • Reclassering

Onderwijs

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs (MBO / ROC)
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Universitair onderwijs
 • Opleidingsinstituten

ZBO's

 • o.a. UWV

Decentrale overheid

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Waterschappen

Rijksoverheid

Rechtbanken

Maatschappelijke organisaties

 • o.a. Goede doelen, NGO's

Woningbouwverenigingen

Cultuur

Welzijn

 • Kinderopvang
 • Ontwikkelingsorganisaties 
 • Welzijn

Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185