Directeur Bedrijfsvoering - Rijnlands Lyceum - Leidschendam ( Vervuld)

Reactietermijn verstreken

Functieomschrijving

De directeur Bedrijfsvoering geeft leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering. Je bent een stevige strategisch sparringpartner voor het College van Bestuur en de directeuren/rectoren van de 8 scholen op het brede terrein van bedrijfsvoering: control, ICT, financiën, facilitaire zaken. Je inspireert anderen met je leiderschap, en brengt de organisatie verder.
Tot de taken van de directeur Bedrijfsvoering horen onder andere:

 • Adviseren van het College van Bestuur over financieel-economische aangelegenheden, treasurybeleid en risicomanagement. Ook draag je bij aan de strategievorming van de Stichting;
 • Bewaken van de realisatie van de bedrijfsmatige doelstellingen van de stichting en initiëren van het nemen van bijsturings- en verbetermaatregelen;
 • Zorgen voor de kwaliteit van dienstverlening van de afdeling Bedrijfsvoering en de personeelszorg voor de medewerkers;
 • Het sturen op de planning, voortgang en kwaliteit van de planning en control cyclus;
 • Waarborgen van tijdige en betrouwbare informatievoorziening aan interne (waaronder RvT, CvB, directeuren/rectoren, medezeggenschapsorganen) en externe stakeholders;
 • Vertegenwoordigen van de stichting naar externe overlegpartners.

Het Rijnlands Lyceum ziet o.a. de volgende uitdagingen voor de nieuwe directeur:

 • Verdere uitwerking en ontwikkeling van het Koersplan 2021-2025 op de aspecten van bedrijfsvoering;
 • Het risicomanagement in de context van het internationaal onderwijs vormt een bijzondere uitdaging voor de bedrijfsvoering;
 • Modernisering van de ICT-infrastructuur alsmede het beheer en de ondersteuning daarvan;
 • Professionalisering van de afdeling Bedrijfsvoering en versterking van de kwaliteit van de organisatie;
 • De verbinding tussen scholen en Bedrijfsvoering versterken en de doorontwikkeling van de advisering en facilitering van CvB en rectoren/directeuren;
 • Het standaardiseren en automatiseren van administratieve processen van de Stichting, alsmede de borging hiervan in de AO/IC.
 • Optimaliseren van de P&C cyclus en het versterken van business control in de organisatie;
 • Sturen op het programma van onderhoud (MJOP) en vernieuwing van huisvesting.

Functie eisen

Als directeur Bedrijfsvoering beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau; bij voorkeur een universitaire opleiding (bedrijfs-) economie of vergelijkbaar. Een postacademische opleiding Public Controller is een pré;
 • Ruime, relevante leidinggevende werkervaring (5-10 jaar) op het gebied van bedrijfsvoering (financiën, control, huisvesting, ICT en inkoop). Ervaring in onderwijs is een pré;
 • Strategisch/conceptueel denkvermogen en sterke analytische vaardigheden, overziet de gevolgen van besluiten en ontwikkelingen;
 • Sterke vaardigheden in het aangaan en onderhouden van externe contacten (met ministerie, gemeente, PO- en VO-raad);
 • Heeft veranderkundige bagage en heeft aantoonbaar veranderingen gerealiseerd. Je bent scherp op kansen om zaken te verbeteren.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Resultaatgerichte professional met oog voor de menselijke kant. Geeft verantwoordelijkheid en spreekt aan. Kan delegeren en loslaten;
 • Teamspeler die actief zoekt naar verbinding: tussen scholen en staf maar ook tussen de experts onderling. Je hoeft het niet zelf te doen maar je zorgt ervoor dat anderen op tijd worden ingeschakeld en kunnen ‘schitteren’;
 • Kan omgaan met verschillen (zoals tussen PO en VO, tussen nationaal en internationaal onderwijs)
 • Enthousiasmeert mensen en creëert een veilige werkomgeving;
 • Beschikt over natuurlijk gezag in de samenwerking met CvB, directeuren/rectoren, manager HR en externe partijen, is sparringpartner voor de professionals binnen de afdeling bedrijfsvoering;
 • Communicatief sterk (zowel in woord als geschrift, ook in het Engels) en sociaal vaardig;
 • Herkent zich in de kernwaarden van de stichting en beschikt over een goed ontwikkeld moreel kompas;
 • Open en toegankelijk.

Stichting Het Rijnlands Lyceum

De Stichting biedt primair en voortgezet onderwijs in de regio Leiden en Den Haag. Naast het Nederlandse curriculum (PO, VO) worden het internationale curriculum en het Europese curriculum uitgevoerd, eveneens voor PO en VO. In totaal gaat het daarmee om 6 te onderscheiden schoolsoorten. Voor de niet-Nederlandse curricula worden aanvullende school fees in rekening gebracht waarmee extra personeel wordt ingezet en aan de extra eisen kan worden voldaan. De stichtingsbegroting beloopt ruim 90 miljoen euro. Stichting Het Rijnlands Lyceum heeft 8 scholen met in totaal circa 7.300 leerlingen. Met ruim 1100 medewerkers is het Rijnlands Lyceum een grote werkgever.
De Rijnlandse scholen voelen zich verbonden met de doelstelling: het verzorgen van kwaliteitsonderwijs voor hen die meer willen dan een standaard onderwijsaanbod. De internationale dimensie is daarbij een van de onderscheidende kenmerken. De Rijnlandse scholen dragen "international mindedness" uit als een van de belangrijkste kernwaarden.

Bestuursbureau
De scholen en het College van Bestuur worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door de medewerkers van het Bestuursbureau op de terreinen: financiën, HR, facilitaire zaken, huisvesting en ICT. Vanwege de internationale activiteiten is relatief veel inzet nodig voor HR en financiën; bij het bureau werken ca. 40 medewerkers. Het managementoverleg van het Bestuursbureau wordt gevormd door de voorzitter CvB, de directeur Bedrijfsvoering, hoofd HRM en de bestuurssecretaris (nieuwe functie per 1 september 2021).

Arbeidsvoorwaarden

Het Rijnlands Lyceum biedt een contract voor 1 jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft hier een fulltime functie. Naast een pakket van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. ruime stimuleringsregeling voor thuiswerken) krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele onderwijsorganisatie (opleiding en training).

Procedure

Bij de werving en selectie laat Het Rijnlands Lyceum zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid onze voorkeur. Verder is het overleggen van een “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) voorwaarde voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 13 juni 2021 tegemoet.

Publicatie datum

28.05.2021

Contactpersoon

J.C. Meijers

Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185