Interim Afdelingsmanager Informatievoorziening (Vervuld)

Vervuld

Functieomschrijving

Interim Afdelingsmanager Informatievoorziening
(32 uur, Noord Holland)


Deze gemeente is op zoek naar een afdelingsmanager Informatievoorziening a.i. In deze rol ben je een stevige partner en adviseur van de directie op technisch en IV gebied, en een verbindende manager binnen de organisatie. Een afdelingsmanager die met visie, inhoudelijke bevlogenheid, kennis van ICT en IV, lef en een naar buiten gerichte blik sturing geeft aan de uitdagende opgaven op het gebied van informatievoorziening. Want in bijna al het werk voor de stad en het dorp is een digitale of automatiseringscomponent aanwezig. De afdeling Informatievoorziening ondersteunt de gemeente hierbij in haar primaire processen.

Opdracht
• De positionering van de IV afdeling aan laten sluiten bij wat de organisatie van de afdeling IV verwacht (vanuit het organisatiemodel), waarbij de taken van de IV afdeling gericht zijn op het beheren, faciliteren en ontwikkelen van de infrastructuur en informatievoorziening.
• Het huidige en toekomstige functiehuis analyseren en aan laten sluiten op de positie van IV, zodat het vastgesteld en geïmplementeerd kan worden.

Verantwoordelijkheden en resultaten afdelingsmanager
• Je geeft leiding aan een afdeling van circa 70 Fte die gericht is op beheren en vernieuwen. De organisatie is momenteel netwerk -en procesgericht ingericht in verschillende teams, waarbij proceseigenaren verantwoording afleggen over hun werkzaamheden. Alle activiteiten worden zo veel mogelijk bij de specialist belegd;
• Je bent onderdeel van het CIO-team en staat in directe verbinding met de CIO als het gaat over visie, strategie en uitvoering;
• Je zet de visie en strategie uit met de afdeling. Je monitort en adviseert het geheel en stuurt waar nodig bij;
• Je bent verantwoordelijk voor de (technische) continuïteit van de ICT-bedrijfsvoering;
• Je intensiveert de verbindingen met de lijnafdelingen. Zowel binnen het fysiek als het sociaal domein zijn flinke (digitaliserings-)opgaven. De afdeling ondersteunt bij de vertaling van maatschappelijke behoeften naar i-producten. Je bent onder andere betrokken bij organisatie-brede opgaven, zoals de Omgevingswet en de programma's Dienstverlening en Digitale Transformatie Sociaal Domein;
• Onder leiding van een (nog te werven CIO vanuit de Directie) werk je mee aan het stimuleren van nieuwe digitale en datagedreven ontwikkelingen in de organisatie. Je versterkt het portfoliomanagement van i-projecten en breng je de directie in positie om organisatie-brede afwegingen te maken;
• Je bent verantwoordelijk voor de security en informatiebeveiliging;
• Je faciliteert het beheer van digitale informatie dat ondersteunend is aan de organisatie, in overeenstemming met de eisen van het gehanteerde kwaliteitssysteem;
• Je draagt bij aan de Nieuwe Visie op Werk en bent verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de ICT gerelateerde onderwerpen daarvan.

Functie eisen

Als Interim Afdelingsmanager Informatievoorziening heb je de volgende kennis en ervaring:
• Je hebt een afgeronde relevante academische opleiding, aangevuld met veranderkundige, bedrijfsmatige en technische elementen;
• Je hebt ervaring in een managementfunctie in een multidisciplinaire, politiek-gestuurde organisatie. Ervaring in een 100.000+ gemeente is een pré;
• Je hebt ervaring met en kennis van informatietechnologie en de toepassing ervan in overheidsorganisaties;
• Je hebt kennis van voor de gemeentelijke informatievoorziening relevante ontwikkelingen, waaronder Common Ground.

Profiel
De gemeente wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die ze gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. Ze streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de inwoners van de gemeente, met alle verschillen. deze vacature staat open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Je beschikt over leiderschap, visie op veranderingen integrale adviesvaardigheden.

• Leiderschap: je bent een toegankelijk, zichtbaar en verbindend leider met gezag. Je hebt oog voor medewerkers en bent goed in staat verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Je zorgt voor een inclusief en motiverend werkklimaat. Je coacht en stimuleert en weet ook knopen door te hakken. Je bent analytisch sterk en behoudt overzicht over relevante strategische vraagstukken. Je stelt duidelijke doelen en geeft prioriteiten aan in het werk. Je schakelt gemakkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je bent een teamspeler die goed werkt onder druk. Je kent jezelf en kan goed reflecteren op je handelen.

• Visie op verandering: je hebt kijk op de veranderende rollen en behoeften van de organisatie op het gebied van informatievoorziening en weet deze te vertalen naar de interne doorontwikkeling van de afdeling en technische oplossingen. Je bent ambassadeur van de gewenste ontwikkeling. Je heb aantoonbare ervaring in organisatieontwikkeling en transities. Je ziet, benoemt en stuurt proactief op cultuur- en gedragspatronen. Je biedt ruimte, verwacht van medewerkers eigen verantwoordelijkheid en een open blik naar buiten. Je weet wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en begeleidt hun groei.

• Integraal adviseur: je beschikt over de sensitiviteit en adviesvaardigheden om te werken in een organisatie waarin een diversiteit van belangen en perspectieven bij elkaar komt. Je kunt goed omgaan met de spanningen en risico’s die daarbij komen kijken. Je bewaakt en stuurt op integrale advisering aan de directie, de algemeen directeur, collega-afdelingsmanagers, bestuurder en colleges. Je bent een bruggenbouwer en organiseert communicatie en overleg. Je hebt oog voor de verwachtingen van de portefeuillehouder en voor het functioneren van het collectief. Je legt dilemma’s met oplossingsrichtingen op tafel. Je hebt oog voor rollen, posities en verantwoordelijkheden en stuurt op rolvastheid en heldere kaderstelling.

Bedrijfsprofiel

Organisatie
Sinds 1 januari 2018 werkt één enthousiaste ambtelijke organisatie van circa 1.500 werknemers voor de gemeente. De organisatie werkt in formele zin onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college; ambtenaren zijn in dienst van de gemeente. Zij werken voor de burgers en ondernemers in de stad en het dorp. De samenleving ontwikkelt zich voortdurend en snel. Door inzet op innovatiewerken ze continu aan slimmere en efficiëntere bedrijfsvoering en dienstverlening. Een aanzienlijke opgave waar de gemeente middenin zit.

De organisatie bestaat uit een lijnorganisatie van vierentwintig afdelingen en een directieteam. Opgavegericht samenwerken en integrale advisering aan twee besturen zijn organisatiethema’s waar continu aan gewerkt wordt. De organisatieontwikkeling tussen 2016-2020 is in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd. De organisatievisie en de inrichting van het domein van informatievoorziening worden mede op basis van de onderzoeksresultaten opnieuw bekeken. Van afdelingsmanagers wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan organisatieontwikkeling.

Afdeling
De afdeling Informatievoorziening draagt o.a. zorg voor de tactisch en operationele informatievoorziening, informatiebeheer, de technische infrastructuur, software development en innovatie. De afdeling is een belangrijke aanjager van het streven om als organisatie een hoger volwassenheidsniveau te bereiken op het gebied van procesmatig werken en de digitale transformatie.

In 2019 zijn de structuur en aansturing van de afdeling wezenlijk gewijzigd. De afdeling werkt in de vorm van een platte netwerkorganisatie, procesgericht en in verschillende teams. Door middel van (agile) proces- en opgavegericht werken ligt de focus op het creëren van klantwaarde. Het werk richt zich op verleden, heden en toekomst.

De afdeling IV is verantwoordelijk voor:
• zorgdragen voor de continuïteit van de basisinformatie-infrastructuur van de gemeente;
• zorgdragen voor security en informatieveiligheid;
• zorgdragen voor ontwikkelen, uitdragen en borgen van de architectuur kaders;
• zorgdragen voor uitgifte, inname en reparatie van mobiele devices;
• zorgdragen voor de dienstverlening naar de interne klant (servicedesk IV);
• zorgrdragen voor de ondersteuning en instandhouding van het digitale informatiebeheer in afstemming met o.a. de archiefinspectie;
• verkennend onderzoeken van en experimenteren met nieuwe ontwikkelingen o.b.v. o.a. design thinking.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris:
• De gemeente is gebonden aan de EU aanbestedingsregels. Ondanks dat kwaliteit zwaarwegend is, zal het uurtarief (tussen de € 110,- en € 125,-) de duur en inzet kunnen bepalen en mee wegen in de keuze.

Periode
• De interim-periode loopt van 1 sept 2021 tot uiterlijk 1 juli 2022.
• De inzet die zij vragen is maximaal 32 uur per week.

Procedure

De selectiegesprekken vinden plaatst op maandag 30 augustus tussen 14.00 en 17.00 uur. De gesprekken duren een ca. 45 minuten en worden digitaal gevoerd via MS Teams. Bij geschiktheid van meerdere kandidaten volgt een tweede gespreksronde. Het streven is om dinsdag 31 augustus een selectiekeuze te maken. De interim afdelingsmanager start zo snel mogelijk.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor vrijdag 30 juli tegemoet.

Locatie

Noord Holland

Publicatie datum

22.07.2021

Contactpersoon

H. van Stigt Thans

Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185