Lector Learning Technology & Analytics

Topbaan

Functieomschrijving

Voor de Haagse Hogeschool is Aardoom & de Jong op zoek naar een verbindende Lector Learning Technology & Analytics.

Lector Learning Technology & Analytics
(0,9 fte, Den Haag)

Voor het nieuw te vormen onderzoeksplatform advanced learning technology & analytics voor het Hoger Onderwijs zoekt de Haagse Hogeschool een lector. Naast het opzetten van de onderzoeksgroep ben je als lector gesprekspartner voor het onderwijs en de ondersteunende diensten als het gaat om de inzet van advanced technology en learning analytics in het onderwijs. Je bent een innovator en thought leader. Je betrekt studenten in het onderzoek, zet samenwerkingsverbanden op en initieert advanced technology experimenten met docenten. Je genereert met het lectoraat Learning Technology & Analytics nieuwe inzichten in de doorwerking van geavanceerde leertechnologie, zoals AI, op zichtbare en onzichtbare leer- en ontwikkelprocessen van studenten en professionals zodat het onderwijs kwalitatief beter en inclusiever wordt.

Als lector ben je een verbinder: je werkt samen met collega’s en studenten van diensten en faculteiten van De Haage Hogeschool, ontwikkelt duurzame relaties met andere Hogescholen en verbindt de Haagse context aan (inter)nationale onderzoeksprogramma’s. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan een nog op te zetten interdisciplinaire onderzoeksgroep van docent-onderzoekers. Met hen doe je praktijkgericht onderzoek. Bijzonder aan dit lectoraat is dat het onderzoek voor een groot deel rechtstreeks wordt gevoed door belangrijke vragen van de Haagse Hogeschool zelf.

Een lector initieert nieuwe onderzoekprojecten en -samenwerkingen, en presenteert en publiceert de uitkomsten van onderzoek. Je begeleidt docentonderzoekers in het uitvoeren van onderzoeksprojecten. Je biedt studenten, bijvoorbeeld via afstudeeronderzoeken, de ruimte om een bijdrage te leveren aan het onderzoek van het lectoraat. Je positioneert jezelf in het publieke debat over vraagstukken rond digitalisering van het onderwijs. Om het lectoraat verder uit te bouwen en nieuw onderzoek te financieren, verwerf je externe financiering.

Daarnaast heeft dit lectoraat de taak om:
• Relevante nieuwe technologische ontwikkelingen te signaleren en (helpen) vertalen naar de onderwijspraktijk;
• De inzet van learning analytics op alle niveaus methodologisch te ondersteunen en bij te dragen aan evidence informed onderwijs;
• Experimenten van het blended learning lab en opleidingen te begeleiden als het gaat om de introductie van nieuwe technologieën;
• Samen te werken met de lectoraten in het kenniscentrum Global & Inclusive Learning door gezamenlijke projecten aan te vragen en uit te voeren.

Functie eisen

Als lector beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Je bent gepromoveerd op (dan wel gestart met) leertechnologie /learning analytics of een andere discipline die van waarde is voor dit lectoraat;
• Je hebt een specialisatie op advanced learning technology en ruime kennis van data analytics in het onderwijs;
• Je hebt ruime ervaring in het uitvoeren van (praktijkgericht) onderzoek op het gebied van advanced learning technology of analytics, blijkend uit recente deelname aan onderzoeksprojecten, (wetenschappelijke) nationale en internationale publicaties en presentaties;
• Je hebt een duidelijke visie op ontwikkelingen in de onderzoeks- en beroepspraktijk en de vertaling daarvan naar het (hoger)onderwijs;
• Je hebt ervaring met het leiding geven aan een interdisciplinair onderzoeksteam;
• Je hebt beschikking over een relevant netwerk dat aansluit op dit domein en dat je ondernemend en actief kunt inzetten t.b.v. de hogeschool;
• Je hebt aantoonbare ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het verwerven van subsidies (nationaal en internationaal) en andere geldstromen;
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je hebt beschikking over uitstekende interculturele communicatieve vaardigheden; je kunt gemakkelijk schakelen tussen vele mensen en rollen.

Bedrijfsprofiel

Organisatie
De Haagse Hogeschool wil een inclusieve campus zijn. Daarom staan gelijke kansen bij hen centraal en streven ze naast een diverse studentenpopulatie naar een grote diversiteit aan medewerkers. Als hogeschool staan ze immers midden in de samenleving en dienen ze daar een afspiegeling van te vormen. Daarom hechten zij veel waarde aan het optimaal benutten van verschillende perspectieven en achtergronden van hun medewerkers. Zo vinden ze nog meer aansluiting bij hun studenten en de veranderende wereld om hen heen.

Afdeling
Het lectoraat is gepositioneerd bij de Faculteit IT&Design en onderdeel van het Kenniscentrum Global & Inclusive Learning. In dit kenniscentrum wordt de focus op leertechnologie gecombineerd met onderwijskundige, sociale, psychologische en antropologische invalshoeken waardoor vraagstellingen rond thema’s als inclusiviteit, participatie, talentontwikkeling, wereldburgerschap en ethiek worden geadresseerd. Dit maakt het lectoraat en daarmee de hogeschool, een innovatieve speler in het onderzoeksdomein.

Arbeidsvoorwaarden

De functie bij de Haagse Hogeschool betreft een fulltime functie (minimaal 0,9 fte). Naast een pakket van uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijg je de ruimte om te werken en te groeien binnen een professionele afdeling.
• Een tijdelijke benoeming van vier jaar tot een maximum van zes jaar afhankelijk van het betreffende lectoraat (D4) met een tussentijdse evaluatie na twee jaar en een omvang van maximaal 0,9 fte;
• Een salaris van minimaal € 5.797,43 tot maximaal € 7.485,19 bruto per maand (schaal 15) bij een volledige werkweek;
• 8% vakantietoeslag (de arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-hbo);

Procedure

Bij de werving en selectie laat de Haagse Hogeschool zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

15.07.2021

Contactpersoon

Contact Informatie

Maliebaan 108

3581 CZ UTRECHT

 

Ter Pelkwijkpark 18

8011 SH ZWOLLE

 

Parklaan 54A

5613BH EINDHOVEN

 

info@aardoomendejong.nl

+31 30 7371185